PRIVACY & COOKIES

We hechten waarde aan de privacy van de lezers, kijkers en andere relaties van Media Mavericks (incl. Moderne Hippies en Professional Wild Child). We begrijpen en erkennen dat jouw privacy heel belangrijk is. Hieronder leggen we kort uit welke informatie we ontvangen als we werkzaamheden overeenkomen via Media Mavericks en/of als je www.modernehippies.nl, www.youtube.com/professionalwildchild, een van onze evenementen of een van onze social media kanalen bezoekt en welke stappen we nemen om je informatie te beschermen. We zullen nooit je persoonlijke informatie gebruiken om door te geven aan derden, tenzij het ons wettelijk verplicht wordt.

Media Mavericks, gevestigd aan de Zeeburgerdijk 47-2 te Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van Media Mavericks: info[at]modernehippies.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Media Mavericks verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze blog/vlog/diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt (door bijvoorbeeld een reactie te plaatsen). Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer in geval van betalingsverkeer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij controleren niet actief of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info[at]modernehippies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Media Mavericks verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Kunnen uitvoeren van betalingsverkeer.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Media Mavericks analyseert jouw gedrag op de websites om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Media Mavericks verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Media Mavericks neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Media Mavericks) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We verwerken jouw persoonsgegevens om tijdens en na opdrachten over die opdrachten met je te communiceren over de voortgang en om het eindresultaat op te leveren. Tevens kunnen wij ze gebruiken om naderhand een factuur op te stellen en te versturen. Media Mavericks bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Media Mavericks verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden, en deelt ze alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die we met je sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Media Mavericks blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken we jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Media Mavericks en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info[at]modernehippies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Media Mavericks wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Media Mavericks neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom zijn de websites https://www.modernehippies.nl en https://www.youtube.com/professionalwildchild alleen te bezoeken via een HTTPS-link, een beveiligde versie van het standaard HTTP. Dit voorkomt dat informatie die jij invoert in velden op onze website benaderd kunnen worden door kwaadwillenden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info[at]modernehippies.nl.

Websites van derden

www.modernehippies.nl en www.youtube.com/professionalwildchild kunnen links bevatten naar websites van derden of diensten die niet het eigendom zijn van of worden beheerd door Media Mavericks. Media Mavericks heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erken je en ga je ermee akkoord dat Media Mavericks niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten. We adviseren je om de bepalingen en voorwaarden en het privacybeleid van websites of diensten van derden die je bezoekt te lezen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken bij onze website en YouTube-kanaal

Cookiewet

Sinds 1 juni 2012 bestaat de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook Media Mavericks maakt gebruik van cookies.

Cookies en Media Mavericks

Wij van Media Mavericks bieden je met onze website en youtube-kanaal gratis diensten aan. De kosten voor onderhoud van de sites, servers, dataverkeer, personeel, huisvesting, marketing en ontwikkeling moet allemaal uit de bannerinkomsten en campagnes van adverteerders en onderzoek voor Media Mavericks komen. Om deze diensten ook in de toekomst kosteloos te houden hebben we deze cookies dus hard nodig.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website of youtube-kanaal wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Een cookie slaat niet je naam, niet je adres, niet je leeftijd op en ook andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag.
Cookies kunnen dus nooit gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze je computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren ’90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites ter wereld.

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen

Welke cookies gebruikt Media Mavericks?

Media Mavericks gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Media Mavericks gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op www.modernehippies.nl en www.youtube.com/professionalwildchild worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

1. Functionele cookies

Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Je pc onthoudt de indeling die je zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

2. Analytische cookies

Wij maken bij Media Mavericks gebruik van cookies om onder andere te analyseren hoe vaak en hoelang je op de site, een artikel of video bent.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

3. Tracking cookies

Deze cookies gebruiken adverteerders om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor:
a) Het uitserveren van de advertentie (op tijd, plaats, browser etc).
b) Het voorkomen van irritatie. Zo wordt er rekening gehouden met de mate waarin een advertentie getoond wordt, ook wel frequency/family cap genoemd.
c) Het maken van rapportages voor de adverteerders (uniek bereik)

4. Cookies van externe partijen

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (liken) of delen (tweeten) op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Hoe kan ik cookies uitzetten?

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Cookies uitzetten:
Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari

Alleen advertentiecookies uitzetten:
Als je geen third-party cookies wilt, dan kun je je daarvoor afmelden via de zogenoemde opt-out regeling op Your online choices.

Als je nog vragen hebt over hoe Media Mavericks informatie verzamelt, opslaat en gebruikt, stuur dan een mail naar info[at]modernehippies.nl.

Media Mavericks behoudt zich het recht voor om de context van de disclaimer op ieder moment zonder opgaaf van redenen te wijzigen.