Karma // Wat is het nou eigenlijk? En hoe werkt het precies?

We hebben allemaal wel eens van karma gehoord, bijvoorbeeld in uitspraken als ‘dat is slecht voor mijn karma’ of ‘karma is a bitch’. Maar wat is karma nou eigenlijk? En misschien nog wel belangrijker, hoe werkt het?

Wat is karma?

Karma is een begrip uit het boeddhisme en hindoeïsme en kan letterlijk vertaald worden in ‘handelen’ of ‘actie’. In het algemeen wordt er met karma bedoeld dat alles wat we doen, denken of zeggen, uiteindelijk weer bij onszelf terugkomt. Hierbij is het overigens goed om te weten dat karma de daadwerkelijke actie is en niet het gevolg van deze actie, dit wordt officieel namelijk ‘vipāka‘ genoemd. Hoewel karma in zowel het hindoeïsme als in het boeddhisme voorkomt, hanteren deze twee stromingen twee verschillende definities.

Hoe gaat karma in het hindoeïsme in zijn werk?

In het hindoeïsme en sommige new age-stromingen wordt onderscheid gemaakt tussen goede daden en slechte daden. Goede daden leiden tot goede gevolgen en kwade daden leiden tot slechte gevolgen. Een belangrijk aspect hierbij is de manier waarop we daden uitvoeren. Dit kunnen we op drie manieren doen: door middel van het lichaam (lichamelijke daden), spraak (verbale daden) en geest (mentale daden). Van deze drie daden wordt gezegd dat de mentale daden het belangrijkste en het meest zwaarwegend zijn.

Ok, dus je acties, gedachten, intenties en woorden hebben allemaal een bepaalde karmische uitwerking, hetzij positief, negatief of neutraal. Je goede daden geven je positieve karma en je slechte daden geven je negatieve karma.

Deze twee worden vervolgens apart ‘bijgehouden’, het is dus niet zo dat je negatieve karma van je positieve wordt afgetrokken of visa versa. Het universum wil namelijk dat je alles wat je mee moet maken ook daadwerkelijk doormaakt.

Hierbij een opsomming van acties die positieve (good) en negatieve (bad) karma veroorzaken:

Good karma:
– Bidden en mediteren voor jezelf en anderen
– Vergeving
– Nederigheid
– Onbaatzuchtigheid
– Altruïsme
– Vriendelijkheid
– Compassie
– Respect voor anderen
– Moed
– Zelfdiscipline
– Waarachtigheid
– Liefdevol zijn
– Het accepteren van verantwoordelijkheid
– Zelfbeheersing

Bad karma:
– Het toelaten en laten nestelen van negatieve of destructieve gedachten
– Lafheid
– Het bedriegen van mensen
– Het weerhouden van liefde
– Het aanmoedigen van kwaad
– Vechten voor de verkeerde zaak
– Het schaden van je medemens in welke vorm dan ook
– Het schaden van andere levende wezens in welke vorm dan ook
– Het opzettelijk schaden van gevoelens van andere
– Het beoordelen van andere
– Liegen
– Manipulatie
– Stelen
– Zelfmisbruik
– Pronken
– Egoïsme

Hoe kan je van oude negatieve karma afkomen?

Volgens Swami Shri Kriyanandaji (spiritueel leider) is het mogelijk om relatief snel van je negatieve karma af te komen. Wanneer je je negatieve karma in volgende levens op een ‘normale’ manier wilt kwijtraken kan het volgens Kriyanandaji wel duizenden incarnaties duren. Gelukkig zijn er gevorderde meditatietechnieken zoals onderwezen door Shankaracharya, Patanjali en Yogananda Parmahansa. Tijdens deze meditaties is het mogelijk om in een super bewustzijnsstaat te komen waarbij je de negatieve karma van één leven in één uur kan balanceren. Deze super bewustzijnsstaat wordt ‘Nirbikalpa Samadhi’ genoemd. Op deze manier is het mogelijk om in een paar jaar van al je bad karma af te komen, aldus Swami Kriyanandaji.

karma 6

Maar hoe werkt karma volgens het boeddhisme dan?

In het boeddhisme strekt het begrip karma zich uit over het huidige en alle vroegere en latere levens. Het resultaat van de daden die men nú doet, kan dus in dít leven óf in een volgend leven terugkomen.

Navraag bij Jan Flaming, leraar Oosterse Filosofie, heeft nieuw licht geworpen op de benadering van boeddhisten op het begrip karma.

Hierbij een citaat van een Nederlandse boeddhistisch meester over dit onderwerp:

Hoe zit het dan met het begrip ‘karma’? Vooronderstelt dat begrip niet dat het geluk of onheil dat mij overkomt het gevolg is van wat ik in vorige levens heb uitgespookt?’

En in het boek Boeddhisme voor denkers (Han de Wit & Jeroen Hopster) staat dan het volgende:

Hoewel boeddhisten inderdaad het begrip karma gebruiken, hanteren zij dat op een andere manier dan in het hindoeïsme en in sommige new age stromingen. Het boeddhistische karmabegrip is niet gebaseerd op het idee van een ‘ik’, een ziel of een entiteit die reïncarneert met een bepaalde voorbestemming. Wat wij als menselijke wezens wél kunnen doen, is in ons huidige leven mentale patronen opbouwen die heilzaam of heilloos zijn in dit bestaan(…).”

In het boeddhisme wordt er dus niet tot minder uitgegaan van acties uit het verleden die invloed hebben op het huidige moment, maar veel meer van de huidige (gedachten)patronen en acties die het huidige moment creëren. In dit beeld wordt niet alleen de toekomst bepaald door de huidige actie, maar dus ook het moment zelf.

karma 4

De boeddhisten focussen zich dus veel meer op het bevrijdende potentieel van wat de geest met het huidige moment doet, waarbij er veel meer ruimte is voor vrije wil. Waar je vandaan komt, wie je bent, wat je hebt gedaan, is hierbij bij lange na niet zo belangrijk als wat de geest nu aan het doen is. De menselijke maatstaaf is in dat geval niet de hand die ons gedeeld is, maar meer hoe we de hand spelen die we hebben gekregen. Dus als je lijdt, probeer dan niet de onheilzame mentale gewoonten te herhalen die ervoor kunnen zorgen dat bepaalde karmische feedback voortgezet wordt. En als je ziet dat andere mensen lijden, en je bent in staat om te helpen, richt je je niet op hun karmische verleden, maar je karmische gelegenheid in het heden!

Namasté,
Crispijn

Meer mindstyle artikelen vind je hier!

Je kunt Moderne Hippies volgen op Facebook en Instagram

2 reacties

koen -

hallo

sahied -

ik wil graag aan me negatieve karma willen werken. ik wil het niet. ik wil de goede karma hebben. dat zit wel beetje in me. maar soms komt die negatieve, hoe moet ik daarm ee omgaan.

Reageer ook